Pantheon

Multi emulator różnych konsol. Tutaj opisany jako Game Boy.

Po rozpakowaniu i zainstalowaniu emulatora ukaże się okno, w którym wybieramy ikonkę na dole (na czerwono zaznaczona). Tu możemy ustawić klawisze:

Klikamy na opis pod poleceniem DESCRIPTION 2x i przypisujemy klawisz, następnie po przypisaniu wszystkich klawiszy APPLY:

Przyciski na obrazku 1 i 2 wybierają rodzaj konsoli w jaką chcemy zagrać. Klikamy na wybraną konsolę po lewej stronie:

Ikona pod numerem 3 pokazuje kilka losowych gier jakie są dostępne w emulatorze bo trzeba widzieć, że możemy grać w gry wbudowane w emulator i są one pobierane kiedy je wybierzemy. Klikamy na grę w oknie po lewej:

Okno z grą możemy powiększyć rozciągając okienko myszką w prawym, dolnym rogu.

Strona emulatora

0