Ares

0

Multiemulator maszynek:

– Famicom + Famicom Disk System
– Super Famicom + Super Game Boy
– Nintendo 64
– Game Boy + Game Boy Color
– Game Boy Advance + Game Boy Player
– SG-1000 + SC-3000
– Master System + Game Gear
– Mega Drive + Mega CD
– Playstation
– PC Engine + PC Engine CD + SuperGrafx
– MSX + MSX2
– ColecoVision
– Neo Geo Pocket + Neo Geo Pocket Color
– WonderSwan + WonderSwan Color + SwanCrystal + Pocket Challenge V2

Na stronie opisany jako emulator Master System + Game Gear. Do pozostałych maszynek wymagany jest BIOS.

Emulator uruchamiamy ikoną ares.exe (aplikacja):

Przechodzimy na górnej belce do zakładki Settings gdzie wybieramy polecenie Input. Tu ustawiamy klawisze jakimi będziemy grać kikając 2x w interesujące nas polecenie pod napisem Mapping #1:

Setting/Size wybieramy wielkość okinka, w który gramy:

 

Load/Sega/Mega Gear wybieramy to polecenie aby grać na wybranym emulatorze podając tutaj ścieżkę dostępu do gry spakowanej jako nazwa.zip:

 

Aby zagrać na innym emulatorze po wybraniu Settings/Firmware wybieramy dany emulator i podajemy ścieżkę dostępu go gry. Po wybraniu gry emulator zapyta o ścieżkę dostępu do BIOSu. Po wskazaniu Biosu zatwierdzamy wybór przyciskiem Assing i wtedy gra uruchomi się.

 

Strona emulatora