BizHawk

0

Multi emulator opisany na blogu jako emulator SNES.
EDIT: Nowa wersja BizHawk x64 potrzebuje do działania pakietu redystrybucyjnego Microsoft Visual C ++ dla Visual Studio 2015, 2017 i 2019 (x64)

Po rozpakowaniu i pierwszym uruchomieniu emulatora wyskoczy okienko, które tradycyjnie zamykamy aby sytuacja nie powtarzała się:

W zakładce View/Window Size ustalamy wielkość okna, w którym gramy lub przeciągamy okno myszką za prawy, dolny róg na taką wielkość jaka nas interesuje:

Ścieżka dostępu do gry spakowanej jako NAZWA.ZIP w zakładce File/Open Rom:

Grę kończymy/zamykamy w zakładce Close Rom. Po tej czynności możemy wczytać kolejną grę:

Klawisze ustawiamy w zakładce Config/Controllers. Zakładka działa po wczytaniu gry. Ustawienie klawiszy najlepiej pozostawić bez zmian. Gramy strzałkami kursora, klawiszami Spacja, Enter, A, S, Z, X:

Właściwie to najważniejsze opcje aby gra ruszyła. Pozostałe emulacje na tym programie działają w podobny sposób.

Strona emulatora