fixGB

0

Emulator konsoli Game Boy/Game Boy Color.

Po rozpakowaniu wystarczy przenieść grę jako plik .gb, .gbc, .zip na ikonę dostępną w emulatorze jaką jest fixGB – aplikacja:

Gra uruchomi się a my gramy klawiszami A S Z X, strzałki kursora, P jako pauza:

Okno gry możemy powiększyć przeciągając za prawy, dolny koniec okienka.

Strona emulatora