Meka

Emulator konsoli Sega 8bit (Master System + Game Gear).

Po rozpakowaniu klikamy w ikoną mekaw.exe (aplikacja):

Otworzy się okienko, w którym wybieramy język polski:

Po otwarciu głównego okienka przechodzimy do polecenia Wejście/Konfiguracja, gdzie możemy ustawić klawisze. Po lewej stronie są funkcje, natomiast po prawej klikamy na interesującą nas funkcję i przypisujemy klawisz:

Poleceniem Wideo/Pełny ekran możemy ustawić okno na całym ekranie:

Aby uruchomić grę przechodzimy do polecenia Główne/Wczytaj ROM i podajemy ścieżkę dostępu do rozpakowanej gry typu nazwa.gg lub nazwa.sav:

Aby wyjść z gry do głównego okienka naciskamy klawisz ESC i wybieramy Główne/Wyładuj ROM:

Strona emulatora

 

0