melonDS

0

Emulator konsoli NintendoDS.

Po rozpakowaniu odpalamy ikonę emulatora melonDS.exe:

 

Przechodzimy do zakładki Config/Emu Setting/General gdzie zaznaczamy opcję DS/Boot game directly. Kończymy klikiem w OK:

W tej samej zakładce Config/Emu Setting/wybieramy DS-mode, gdzie podajamy ścieżki dostępu do Biosa DS oraz Firmware DS konsoli. Kilkamy w OK:

 

W zakładce Config/Input ang hotkeys ustawiamy klawisze klikając na prostokąt obok polecenia i tu przypisują klawisz. Gramy również myszą, która jest już przypisana do emulatora:

Rozmiar okienka wybieramy poleceniem Config/Screen size lub dolnym, prawym rogiem okienka rozciągając go:

Ścieżka do ROZPAKOWANEJ gry jako nazwa.nds podajemy poleceniem File/Open ROM:

Strona emulatora