Nestopia/NestopiaUE

0

Emulator konsoli NES:

Ustawienie klawiszy

Przypisanie konkretnych klawiszy. Wybieramy okienko MAPPING i klikamy myszą 2x przypisując klawisz.

Wielkość ekranu. Fullscreen – widok na cały ekran.

Ścieżka do gry spakowanej jako nazwa.zip. Close zamyka grę.

Strona emulatora