No$gmb

1

Emulator konsoli Game Boy.
Po rozpakowaniu emulatora klikamy ikonę NO$GMB.EXE:
[Obrazek: nogmb1.png]

Aby ustawić klawisze przechodzimy do polecenia Options/Emulation Setup i tu wybieramy opcję Controls. W miejscu Keyboard zaznaczamy prostokącik z interesującym nas poleceniem i klikamy interesujący nas klawisz:
[Obrazek: nogmb3.png]

Grę, która powinna być rozpakowana jako nazwa.gb odpalamy podając ścieżkę dostępu poleceniem Run/Run. Otworzy się kolejne okno, w którym będzie wyświetlana gra a powiększyć/pomniejszyć okno możemy łapiąc myszką za prawy, dolny róg:
[Obrazek: nogmb2.png]

Strona emulatora