Regen

Emulator konsoli Game Gear.

Po rozpakowaniu klikamy w ikonę Regen.exe

 

Następnie wybieramy opcję System/Redefine Keys… gzie przypisujemy klawisze klikając w napis Define i przypisujemy klawisz jeden po drugim co będzie widać na dole:

 

 

Wielkość okna wybieramy poleceniem Window Size. Opcja Enter Fullscreen (okno na cały ekran) zwykle nie działa:

 

Do gry wchodzimy poleceniem File/Load SMS/GG Rom…, grę wracamy na początek File/Hard Reset, natomiast wychodzimy z gry poleceniem File/Power off:

 

Strona emulatora

 

0