SnesGT

0

Emulator konsoli Snes.

Po rozpakowaniu emulatora klikamy w ikonę snesgt.exe (aplikacja):

Wybieramy z górnej listwy polecenie Options/Setting i przechodzimy do ustawień Controller. Zaznaczamy miejsce z napisem A, B, X, Y, itd przypisując w tym miejscu klawisze z naszej klawiatury:

Poleceniem File/Open podajemy ścieżkę do rozpakowanej gry typu nazwa.smc:

Poleceniem File/Reset wracamy na początek gry natomiast poleceniem Release zamykamy grę aby wczytać kolejną:

Wielkość okna zmieniamy myszką rozciągając otwarte okno emulatora za prawy, dolny róg.

Strona emulatora