Felix

Emulator konsoli Atari Lynx.

Jest to  wczesna wersja dlatego jeszcze wiele przed nami i samym emulatorem jednakże…

Po rozpakowaniu emulatora zobaczymy plik Felix.exe

Aby odpalić rozpakowaną grę jako nazwa.Inx wystarczy wybrać polecenie File/Open i podać ścieżkę dostępu do gry:

Po uruchomieniu gry przechodzimy do polecenia Options/Input Configuration:

Klikamy na interesujące nas polecenie i w nowym okienku przepisujemy klawisz zatwierdzając przypisanie przyciskiem OK:

Aby zmienić wielkość emulatora przeciągamy prawy, dolny róg okienka emulatora:
To właściwie wszystko na te chwile aby zagrać. W tej wersji rozwojowej emulatora należy pamiętać, że nie wszystkie gry mogą działać.

Strona emulatora

0