Kega Fusion

0

Emulator konsoli Sega Mega Drive.
Po rozpakowaniu paczki klikamy w ikonę Fusion.exe

Po uruchomieniu emulatora przechodzimy do polecenia Video/Windows Size, gdzie ustawiamy wielkość okienka. Mam poniżej opcję Full Screen aby ustawić na całym ekran (nie zawsze działa):

Poleceniem Options/Set Config…/Controllers ustawiamy klawisze klikając na 1. Keyboard i tu wybieramy przycisk Define gdzie przypisujemy klawisz. Którą funkcję klawisza przypiszemy będzie pokazywać się na dole okienka. Klawisze przypisujemy jedna funkcja po drugiej co będzie widać na dole:

Ścieżkę do spakowane gry jako NAZWA.ZIP podajemy poleceniem File/Load GameGear ROM. Wychodzimy z gry zostając w emulatorze poleceniem File/Power Off:

Strona emulatora