LHA – Komendy

0

Słowem wstępu:
LHA jest to archiwizator plików,LHA jest tym dla amigi czym dla PC format ZIP.

Komendy:
LHA [-options] command archive[.lha/lzh] file(s) [DestDir:]
[-options]:

 • z/0/2/3 Zastosowany algorytm kompresji, gdzie: z – brak kompresji (store), 0 – słaba
  kompresja (algorytm LhArc V1.x), 2 – domyślna metoda (algorytm –lh5-), 3 –
  najlepsza kompresja (algorytm –lh6-). Naturalnie im lepszy algorytm
  zastosujemy tym dłużej będzie trwała operacja archiwizacji danych za to
  objętość archiwum będzie mniejsza.
  a zachowuje atrybuty archiwizowanych plików
  e archiwizuje również puste podkatalogi
  r archiwizuje również podkatalogi z plikami
  x zapamiętuje pełne ścieżki

command:

 • a archiwizacja (dodaje pliki do archiwum)
  m archiwizacja (przenosi pliki do archiwum)
  u archiwizacja przez update (aktualizuje pliki w archiwum)
  e wydobywa pliki z archiwum
  x wydobywa pliki z archiwum z zachowaniem pełnych ścieżek
  v listuje (wyświetla zawartość) archiwum
  archive[.lha/lzh] nazwa archiwum
  file(s) pliki przeznaczone do zarchiwizowania
  [DestDir:] katalog na wypakowywane z archiwum pliki

LHA -e archive[.lha/lzh] destdir: Rozpakowanie dowolnego archiwum w formacie LHA/LZH
LHA -e filemaster.lha RAM: Wypakuje wszystkie pliki z archiwum „filemaster.lha” do Ram
Dysku
.
LHA -e disk1.lha DH0:Temp/ Wypakuje pliki z archiwum „disk1.lha” do katalogu Temp na
dysku twardym DH0:. Uwaga! Jeśli podajemy ścieżkę docelową jako katalog a nie symbol urządzenia logicznego stosujemy znak / (slash) po nazwie katalogu tak jak na powyższym przykładzie.
LHA a archive[.lha/lzh] file(s) Tworzenie archiwum LHA.
LHA a DF0:tools.lha SYS:Tools/#? Program utworzy archiwum „Tools.lha” na dyskietce w stacji DF0:
z wszystkich plików znajdujących się w głównym podkatalogu „Tools” na dysku systemowym.
LHA -3 -a -e -r a DF0:tools.lha SYS:Tools/#? Kompresja z opcją „-3” zmienia zastosowany algorytm kompresji na najlepszy –lh6– (domyślnie jest 2 [-lh5-]). Kompresja z podkatalogami włącznie z pustymi oraz zachowanie atrybutów plików.
LHA -3 -a -e -r -x a DH0:Dyski/Dysk1.lha DF0:#? Zarchiwizowanie całej zawartości dyskietki w stacji DF0: z zachowaniem katalogów i atrybutów plików do archiwum Dysk1.lha, które zostanie utworzone w katalogu „DH0:Dyski” (podany katalog musi istnieć!)
LHA x DH0:Dyski/Dysk1.lha DF0: Wypakowanie archiwum na czystą dyskietkę w stacji DF0:
LHA -v archive[.lha/lzh] Listowanie archiwum LHA o pełnej ścieżce dostępu.
LHA -l archive[.lha/lzh] (-l to litera (el [od list])) Listowanie archiwum LHA o pełnej ścieżce dostępu.

Autor opisu: chrumcio