Nintendo

melonDS

Emulator konsoli NintendoDS.

Po rozpakowaniu odpalamy ikonę emulatora melonDS.exe.

Przechodzimy do zakładki Config/Emu Setting/General gdzie zaznaczamy opcję DS/Boot game directly. Kończymy klikiem w OK.

W tej samej zakładce Config/Emu Setting/wybieramy DS-mode, gdzie podajamy ścieżki dostępu do Biosa DS oraz Firmware DS konsoli. Kilkamy w OK.

W zakładce Config/Input ang hotkeys ustawiamy klawisze klikając na prostokąt obok polecenia i tu przypisują klawisz. Gramy również myszą, która jest już przypisana do emulatora.

Rozmiar okienka wybieramy poleceniem Config/Screen size lub dolnym, prawym rogiem okienka rozciągając go.

Ścieżka do ROZPAKOWANEJ gry jako nazwa.nds podajemy poleceniem File/Open ROM.

Strona emulatora

0Shares