NNNesterJe

Emulator konsoli NES.

Po rozpakowaniu emulatora wybieramy plik nnnesterJ (aplikacja):

Option/Controllers wybieramy aby ustawić klawisze. Zaznaczamy, do której funkcji chcemy przypisać dany klawisz (zmieni się kolor na czarny) i podajemy klawisz:

Option/Display ustawiamy wielkość okienka, w którym gramy lub nieco niżej jest pełny ekran (full-Screen):

File/Open ROM… tu podajemy ścieżkę dostępu do rozpakowanej gry np. NAZWA.NES:

Aby zamknąć grę i wybrać inną klikamy na krzyżyk zamknięcia okienka. Dwa klinknięcia zamykają emulator:

nnnesterJe023.zip (zip, 363KB)

 

0

Twoja reakcja:
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0