no$gba

1

Emulator konsoli Game Boy Advance

Po rozpakowaniu emulatora przechodzimy do podstawowych ustawie. Z górne listwy wybieramy: OptionsControls Setup. W okienkach pod napisem Keyboard przypisujemy klawisze. Cała procedura kończy się poleceniem OK a następnie Options/Save Options:

Przechodzimy do polecenia Run/Run gdzie podajemy ścieżkę do gry ROZPAKOWANEJ:

Aby zmienić wielkość ekranu gry po włączeniu emulatora i podaniu ścieżki dostępu ukaże nam się nowe okienko z grą. Na górnym pasku z nazwą emulatora klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy Fullscreen (cały ekran) lub wybieramy róg emulatora i rozciągamy okienko:

Reset <— z górnej listwy aby wrócić na początek gry:

 ➡ Strona emulatora