VisualBoyAdvance-M

0

Emulator konsoli Game Boy Advance.

Po rozpakowaniu emulatora przechodzimy do zakładki Options/Input/Configure gdzie ustawiamy klawisze klikając w okienku klawisz jaki chcemy przypisać a następnie wybieramy OK:

W zakładce Options/Video ustawiamy ekran na cały monitor lub przeciągając okno emulatora za prawy, dolny róg ustawiamy wielkość w jakiej gramy:

Ścieżka dostępu do gry, która powinna być ROZPAKOWANA w zakładce File/Open:

Powrót do stanu początkowego gry poleceniem Emulation/Reset:

Wyjście z gry przez polecenie File/Close:

 ➡ Strona emulatora