XAMPP – pierwsze kroki

4

W tym tekście przybliżę opis ustawień lokalnego serwera jakim jest XAMPP.

USTAWIENIA:
Wchodzimy na stronę: XAMPP i pobieramy interesującą nas wersję.
Podczas instalacji potwierdzamy miejsce instalacji jakim musi być dysk C  ➡ c:\xampp
Po instalacji uruchomi się Panel Controlny, w którym otwieramy Config:


Tutaj ustawiamy jakiej używamy przeglądarki oraz edytora textu. Ustawiamy też czy Apache i MySQL startują razem z włączeniem XAMPPa:


W tym samym oknie wybieramy Service and Port Settings i w zakładce Apache ustawiamy port na 80 lub 8080 (kiedy mamy na kompie np. Skype):


Potem musimy wrócić do Panelu Controlnego i na wysokości Apache wybieramy zakładkę Config a tu wybieramy httpd.conf gdzie wpisujemy obok Listen przypisany wyżej port 80 lub 8080:


Następnie w Panelu Controlnym na wysokości Apache przechodzimy do zakładki Config i wybieramy Config.inc.php i dopisujemy cookie w linii $cfg[’Servers’][$i][’auth_type’] = 'cookie’;:


Następnie ustaw hasło dla użytkownika ROOT (przy opcji 127.1.1) w phpmyadmin po czym przejdź do Panelu Controlnego otwierając zakładkę Shell i w otwartym, czarnym oknie wpisujemy polecenie do naszego hasła w bazie danych: mysqladmin.exe -u root password moje_haslo zatwierdzając klawiszem Enter:


Aby wszystko zrestartować/włączyć/wyłączyć należy w Panelu Controlnym użyć opcji Stop/Start obok napisu Apache i MySQL Jeśli wszystko działa dobrze napisy te zmienią się za zielono.
Nasze strony wstawiamy do folderu c:\xampp\htdocs\

W przeglądarce wpisujemy adres: http://localhost:80 lub http://localhost:8080 w zależności jaki port przypisaliśmy. Możemy też kliknąć w Panulu Controlnym polecenie: Admin na wysokości Apache:


Aby przejść do bazy danych w Panelu Controlnym obok MySQL wybieramy polecenie Admin i tu podajemy Nazwę Użytkownika: root oraz przypisane w czarnym oknie: hasło:

Jeśli wszystko poszło dobrze na naszym kompie mamy serwer lokalny 🙂

AKTUALIZACJA:
Nie ma automatycznej czy ręcznej aktualizacji. Jeśli pojawi się nowsza wersja to musimy usunąć/odinstalować z naszego kompa posiadaną wersję i zainstalować kolejną od nowa 🙂

Strona XAMPP